Cristin-person-ID: 31655
Person

Volodymyr Yartys

  • Stilling:
    Seniorforsker
    ved Batteriteknologi ved Institutt for energiteknikk

Resultater Resultater

Modelling of metal hydride hydrogen compressors from thermodynamics of hydrogen – Metal interactions viewpoint: Part I. Assessment of the performance of metal hydride materials.

Lototskyy, Mykhaylo V.; Yartys, Volodymyr; Tarasov, Boris P.; Davids, Moegamat Wafeeq; Denys, Roman Volodymyrovich; Tai, Sun. 2021, International Journal of Hydrogen Energy. KINA, RUSSLAND, SØRAFRIKA, IFE, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

Modelling of metal hydride hydrogen compressors from thermodynamics of hydrogen – Metal interactions viewpoint: Part II. Assessment of the performance of metal hydride compressors.

Lototskyy, Mykhaylo V.; Yartys, Volodymyr; Tarasov, Boris P.; Denys, Roman Volodymyrovich; Eriksen, Jon; Bocharnikov, Mikhail S.; Tai, Sun; Linkov, Vladimir. 2021, International Journal of Hydrogen Energy. KINA, RUSSLAND, SØRAFRIKA, IFE, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

Hydrogen Generation by the Hydrolysis of MgH2.

Verbovytskyy, Yu. V.; Berezovets, V. V.; Kytsya, A. R.; Zavaliy, I. Yu.; Yartys, Volodymyr. 2020, Materials science (New York, N.Y.). UKRAINA, IFEVitenskapelig artikkel

Metal hydride hydrogen storage and compression systems for energy storage technologies.

Tarasov, Boris P.; Fursikov, Pavel V.; Volodin, Alexey A.; Bocharnikov, Mikhail S.; Shimkus, Yustinas Ya; Kashin, Aleksey M.; Yartys, Volodymyr; Chidziva, Stanford; Pasupathi, Sivakumar; Lototskyy, Mykhaylo V.. 2020, International Journal of Hydrogen Energy. SØRAFRIKA, RUSSLAND, IFEVitenskapelig artikkel

Study of hydrogen storage properties of oxygen modified Ti- based AB2 type metal hydride alloy.

Davids, Moegamat Wafeeq; Martin, T.; Lototskyy, Mykhaylo V.; Denys, Roman Volodymyrovich; Yartys, Volodymyr. 2020, International Journal of Hydrogen Energy. UoWCvW, IFE, DIVNORSKVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 106 | Neste | Siste »