Cristin-person-ID: 317528
Person

Knut Hove

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Resultater

Fiziologija domacih zivotinja.

Sjaastad, Øystein; Sand, Olav; Hove, Knut. 2017, NMBU, UIOLærebok

Feeding of palm oil fatty acids or rapeseed oil throughout lactation: Effects on energy status, body composition, and milk production in Norwegian dairy goats.

Eknæs, Margrete; Chilliard, Yves; Hove, Knut; Inglingstad, Ragnhild Aabøe; Bernard, Laurence; Volden, Harald. 2017, Journal of Dairy Science. INRAM, NMBUVitenskapelig artikkel

Physiology of Domestic Animals - Third Edition.

Sjaastad, Øystein; Sand, Olav; Hove, Knut. 2016, NMBU, UIOLærebok

Opptrapping av kraftfôr etter kjeing - verknad på avdrått og form på laktasjonskurven.

Kvamsås, Helga; Eknæs, Margrete; Garmo, Torstein H.; Hove, Knut; Volden, Harald; Garthus Asheim, Karianne. 2016, Sau og geit. NMBU, TINEFagartikkel

Beitevaner og plantevalg hjå geiter på utmarksbeite.

Garmo, Torstein H.; Eknæs, Margrete; Hove, Knut. 2016, Sau og geit. NMBUFagartikkel