Cristin-person-ID: 317951
Person

Håvard Tveite

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Seksjon for geomatikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Resultater

Land cover segmentation of airborne LiDAR data using stochastic atrous network.

Arief, Hasan Asyari; Strand, Geir-Harald; Tveite, Håvard; Indahl, Ulf Geir. 2018, Remote Sensing. NMBUVitenskapelig artikkel

Deriving Animal Movement Behaviors Using Movement Parameters Extracted from Location Data.

Teimouri, Maryam; Indahl, Ulf Geir; Sickel, Hanne; Tveite, Håvard. 2018, ISPRS International Journal of Geo-Information. NIBIO, NMBUVitenskapelig artikkel

Associations between green area in school neighbourhoods and overweight and obesity among Norwegian adolescents.

Wilhelmsen, Christine Koteng; Skalleberg, Katrine; Raanaas, Ruth Kjærsti; Tveite, Håvard; Aamodt, Geir. 2017, Preventive Medicine Reports. NMBUVitenskapelig artikkel

A method to detect inactive periods in animal movement using density-based clustering.

Teimouri, Maryam; Indahl, Ulf Geir; Tveite, Håvard. 2016, Applied Geography. NMBUVitenskapelig artikkel

Analyse av endringer i arealbruk og arealdekke sett i lys av de underliggende drivkrefter i Lake Hawassa Watershed, Etiopia.

Tedo, Nigatu Wondrade; Dick, Øystein B.; Tveite, Håvard. 2016, Kart og Plan. NMBUVitenskapelig artikkel