Cristin-person-ID: 318515
Person

Inger Johanne Pettersen

 • Stilling:
  Professor
  ved NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Stilling:
  Professor
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet
 • Stilling:
  Professor
  ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger

Resultater

Bedriftsøkonomifaget- fra helhet til fragmentering?

Pettersen, Inger Johanne. 2018, Jubileumskonferanse. NTNUFaglig foredrag

Co creation and public service delivery.

Pettersen, Inger Johanne. 2018, FIBE - Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner- . NTNUVitenskapelig foredrag

Å gjete kongens harer? Om styring av kommunale tjenester på tvers av enheter.

Pettersen, Inger Johanne. 2018, Praktisk økonomi & finans. NTNUVitenskapelig artikkel

How co-production impacts on public service delivery- the importance of governance changes.

Pettersen, Inger Johanne. 2018, EIASM 10th international public sector conference. NTNUVitenskapelig foredrag

Translating technological change – implementing technology into a hospital .

Pettersen, Inger Johanne; Morland, Charlotte. 2018, International Journal of Productivity and Performance Management. NTNUVitenskapelig artikkel