Cristin-person-ID: 318895
Person

Ernst Baasland

  • Stilling:
    Professor emeritus
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Ekstern
    ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Bibelfag, Det nye testamente

Resultater Resultater

Sange og Digte.

Baasland, Ernst. 2020, Novus Forlag. MFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Om Jule-Salmer saadanne som de agtes foreslaaede til kirkeligt Brug .

Baasland, Ernst. 2020, Novus Forlag. MFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Brev til en Ven : Landstad og det nasjonale i salmespørsmålet .

Baasland, Ernst. 2020, Novus Forlag. MFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Landstad og melodiene.

Baasland, Ernst. 2020, Norsk Kirkemusikk. MFFagartikkel

Landstads salmebok 150 år - en nasjonal begivenhet.

Baasland, Ernst. 2020, Norsk Kirkemusikk. MFFagartikkel
1 - 5 av 73 | Neste | Siste »