Cristin-person-ID: 318934
Person

Lars Johan Danbolt

  • Stilling:
    Forskningssjef
    ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
  • Stilling:
    Professor
    ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Resultater Resultater

Leadership strategies in the integration of evidence-based practice in hospital wards.

Renolen, Åste; Hjälmhult, Esther; Høye, Sevald; Danbolt, Lars Johan; Kirkevold, Marit. 2018, Innlandets Forskningskonferanse for Helse- og Sosialfag. HINN, MF, UIO, INNLANDET, HVLVitenskapelig foredrag

The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire in the Norwegian Context: Relations to Mental Health, Quality of Life, and Self-Efficacy.

Sørensen, Torgeir; la Cour, Peter; Danbolt, Lars Johan; Stifoss-Hanssen, Hans; Lien, Lars; deMarinis, Valerie; Pedersen, Heidi Frølund; Schnell, Tatjana. 2018, The international journal for the psychology of religion. Uu, VID, HINN, LUI, MF, INNLANDET, DANMARKVitenskapelig artikkel

"Gruppa er som et vannhull i ørkenen".

Danbolt, Lars Johan. 2018, Tidsskrift for praktisk teologi. MFLeder

Existential themes in the treatment of people at suicide risk. Understandings and practices of specialist healthcare professionals.

Søberg, Ane Inger Bondahl; Haug, Sigrid Helene Kjørven; Danbolt, Lars Johan; Lien, Lars; Sørensen, Torgeir. 2018, Mental Health, Religion & Culture. HINN, VID, MF, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Å forstå seg selv som Jesus.

Danbolt, Lars Johan; Stålsett, Gry. 2018, Lys og Liv. MFFagartikkel
1 - 5 av 117 | Neste | Siste »