Cristin-person-ID: 318934
Person

Lars Johan Danbolt

  • Stilling:
    Professor
    ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
  • Stilling:
    Forskningssjef
    ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF

Resultater

Teologi ved livets slutt.

Danbolt, Lars Johan. 2018, Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. MFFagartikkel

Sjelesorg og ritualisering : muligheter og begrensninger i samarbeid med terapi.

Stålsett, Gry; Danbolt, Lars Johan. 2018, Kritisk forum for praktisk teologi. MF, MODUMBADFagartikkel

Existential themes in the treatment of people at suicide risk. Understandings and practices of specialist healthcare professionals.

Søberg, Ane Inger Bondahl; Haug, Sigrid Helene Kjørven; Danbolt, Lars Johan; Lien, Lars; Sørensen, Torgeir. 2018, Mental Health, Religion & Culture. HINN, VID, MF, INNLANDETVitenskapelig artikkel

“Keeping on track” − Hospital nurses’ struggles with maintaining workflow while seeking to integrate evidence-based practice into their daily work: A grounded theory study.

Renolen, Åste; Høye, Sevald; Hjaelmhult, Esther; Danbolt, Lars Johan; Kirkevold, Marit. 2018, International Journal of Nursing Studies. HINN, MF, UIO, INNLANDET, HVLVitenskapelig artikkel

"Det gode rommet".

Danbolt, Lars Johan. 2018, Tidsskrift for Praktisk Teologi. MFLeder