Cristin-person-ID: 318934
Person

Lars Johan Danbolt

  • Stilling:
    Forskningssjef
    ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
  • Stilling:
    Professor
    ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Resultater

Teologi ved livets slutt.

Danbolt, Lars Johan. 2018, Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. MFFagartikkel

Sjelesorg og ritualisering : muligheter og begrensninger i samarbeid med terapi.

Stålsett, Gry; Danbolt, Lars Johan. 2018, Kritisk forum for praktisk teologi. MF, MODUMBADFagartikkel

“Keeping on track” − Hospital nurses’ struggles with maintaining workflow while seeking to integrate evidence-based practice into their daily work: A grounded theory study.

Renolen, Åste; Høye, Sevald; Hjaelmhult, Esther; Danbolt, Lars Johan; Kirkevold, Marit. 2018, International Journal of Nursing Studies. HINN, MF, UIO, INNLANDET, HVLVitenskapelig artikkel

"Det gode rommet".

Danbolt, Lars Johan. 2018, Tidsskrift for Praktisk Teologi. MFLeder

Å forstå seg selv som Jesus.

Danbolt, Lars Johan; Stålsett, Gry. 2018, Lys og Liv. MFFagartikkel