Cristin-person-ID: 318934
Person

Lars Johan Danbolt

  • Stilling:
    Forskningssjef
    ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
  • Stilling:
    Professor
    ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Resultater Resultater

The influence of eschatological doctrine on individual´s belief: Paradise prospects of Jehovah´s Witnesses and their emotional implications.

Ringnes, Hege Kristin; Demmrich, Sarah; Hegstad, Harald; Stålsett, Gry; Danbolt, Lars Johan. 2019, Religiosity in East West: Conceptual and Methodological Challenges. WWU, MF, UIOVitenskapelig foredrag

Caught between Expectations and the Practice Field: Experiences of This Dilemma among Volunteers Operating a Diaconal Crisis Line in Norway.

Vattø, Ingvild Engh; Lien, Lars; deMarinis, Valerie; Haug, Sigrid Helene Kjørven; Danbolt, Lars Johan. 2019, Crisis. HINN, Uu, MF, UMU, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Evidence‐based practice integration in hospital wards—The complexities and challenges in achieving evidence‐based practice in clinical nursing.

Renolen, Åste; Hjaelmhult, Esther; Høye, Sevald; Danbolt, Lars Johan; Kirkevold, Marit. 2019, Nursing Open. HINN, MF, UIO, INNLANDET, HVLVitenskapelig artikkel

Sjelesorg i bevegelse : kerygmatisk, konfidentorientert, dialogisk sjelesorg - møte mellom teoretiske posisjoner og et empirisk materiale.

Stifoss-Hanssen, Hans; Grung, Anne Hege; Austad, Anne; Danbolt, Lars Johan. 2019, Tidsskrift for sjelesorg. VID, MF, UIO, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Leadership strategies in the integration of evidence-based practice in hospital wards.

Renolen, Åste; Hjälmhult, Esther; Høye, Sevald; Danbolt, Lars Johan; Kirkevold, Marit. 2018, Innlandets Forskningskonferanse for Helse- og Sosialfag. HINN, MF, UIO, INNLANDET, HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 121 | Neste | Siste »