Cristin-person-ID: 323988
Person

Ole Greger Lillevik

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik ved UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Resultater

Kunnskapsgrunnlag for arbeid med trygghet og sikkerhet i barneverninstitusjoner: Grunnlag for faglige anbefalinger.

Engell, Thomas; Hagen, Kristine Amlund; Furre, Astrid; Engh-Hellesvik, Synne; Lillevik, Ole Greger; Strømgren, Børge; Søvig, Karl Harald; Ulset, Gro; Borgenvik, Jan Alfred; Stokvold, Øystein. 2017, UIT, OSLOMET, NTNU, UIO, RBUP, UIBRapport

Helsevesenets største bløff?

Lillevik, Ole Greger. 2016, Tidsskriftet sykepleien. UITKronikk

Forebygging av vold i legevakten.

Lillevik, Ole Greger. 2016, Legevaktkonferansen 2016. UITFaglig foredrag

Perspektiver på vold mot barn.

Lillevik, Ole Greger. 2016, Gyldendal Akademisk. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

vold mot ansatte i akuttpsykiatri.

Lillevik, Ole Greger. 2016, Akuttpsykiatrikonferansen2016. UITVitenskapelig foredrag