Cristin-person-ID: 325535
Person

Eva Langeland

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Resultater Resultater

Plenary Dialogue - ways forward: Salutogenic interventions & change processes.

Langeland, Eva. 2021, 6th International Conference on Salutogenesis. Advancing Salutogenesis towards thriving societies.. HVLVitenskapelig foredrag

Salutogenic health promotion: An example of an intervention program and it's significance.

Langeland, Eva. 2021, 6th International Conference on Salutogenesis. Advancing Salutogenesis towards thriving societies.. HVLVitenskapelig foredrag

Recovery at the Clubhouse: challenge, responsibility and growing into a role.

Fekete, Orsolva Reka; Langeland, Eva; Larsen, Torill Marie Bogsnes; Davidson, Larry; Kinn, Liv Grethe. 2021, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. YU, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Rethinking long-term condition management: An actor-level framework.

Vågan, Andre; Olsson, Ann Britt Sandvin; Arntzen, Cathrine; Rise, Marit By; Grue, Jan; Haugland, Trude; Langeland, Eva; Stenberg, Una; Solvang, Per Koren. 2021, Sociology of Health and Illness. VID, UIT, UNN, OSLOMET, NTNU, UIO, OUS, HVLVitenskapelig artikkel

Helsefremmende samhandling; en salutogen tilnærming som en ramme for fokus på arbeid med barn og unge som pårørende.

Langeland, Eva. 2021, MOT TIL Å SE – EVNE TIL Å HANDLE. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 274 | Neste | Siste »