Cristin-person-ID: 327990
Person

Tore Bjørgo

 • Stilling:
  Professor ii
  ved Politihøgskolen
 • Stilling:
  Professor
  ved Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Forsker
  ved Sikkerhet og forsvar ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Resultater

Hva er problemet med Den nordiske motstandsbevegelsen?

Ravndal, Jacob Aasland; Bjørgo, Tore. 2018, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). UIOKronikk

Breivik and the 22 July case in Norway.

Hemmingby, Cato; Bjørgo, Tore. 2018, Guest lecture Edinburgh University Napier. PHS, UIOVitenskapelig foredrag

Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere? Tiltak for ivaretakelse og oppfølging.

Bjørgo, Tore; Christensen, Tina Wilchen. 2018, UIORapport

Preventing organised crime originating from outlaw motorcycle clubs.

Bjørgo, Tore. 2017, Trends in Organized Crime. PHS, UIOVitenskapelig artikkel

Høyreekstremisme i Norge.

Bjørgo, Tore; Gjelsvik, Ingvild Magnæs. 2017, Polities X-TREM-konferanse. UIOFaglig foredrag