Cristin-person-ID: 327990
Person

Tore Bjørgo

  • Stilling:
    Professor ii
    ved Politihøgskolen
  • Stilling:
    Professor
    ved Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold ved Universitetet i Oslo

Resultater

Herausforderung Deradikalisierung: Einsichten aus Wissenschaft und Praxis (Rapport-Reihe Gesellschaft Extrem).

Baaken, Till; Becker, Reiner; Bjørgo, Tore; Kiefer, Michael; Korn, Judy; Mücke, Thomas; Ruf, Maximilian; Walkenhorst, Dennis. 2018, UIORapport

Hva er problemet med Den nordiske motstandsbevegelsen?

Ravndal, Jacob Aasland; Bjørgo, Tore. 2018, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). UIOKronikk

Disengagement from Terrorism.

Bjørgo, Tore. 2018, Cambridge Scholars Publishing. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Politiets virkemidler og rolle i forebygging av høyreekstremisme.

Gjelsvik, Ingvild Magnæs; Bjørgo, Tore. 2018, PHS, UIOFaglig kapittel

Threats and threatening approaches to politicians: A survey of Norwegian parliamentarians and cabinet ministers.

Bjørgo, Tore; Silkoset, Emilie. 2018, PHSRapport