Cristin-person-ID: 331
Person

Aktiv cristin-person Arne Bugge Amundsen

  • Stilling:
    Dekan
    ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Resultater

Enighet og uenighet i 400 år. Kirkene på Langestrand.

Amundsen, Arne Bugge. 2018, Novus Forlag. UIOVitenskapelig monografi

Det reformerte landskapet. Det kirkelige kulturlandskapet rundt Oslofjorden etter reformasjonen.

Amundsen, Arne Bugge. 2018, Aarhus Universitetsforlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hans Nielsen Hauge. Et 1800-tallsminne mellom historisk profesjonalisering og ideologisk hegemonisering.

Amundsen, Arne Bugge. 2017, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The Reformation and Rituals.

Amundsen, Arne Bugge. 2017, Arv. Nordic Yearbook of Folklore. UIOVitenskapelig artikkel

Hauge som kirkehistorisk aktør og betrakter.

Amundsen, Arne Bugge. 2017, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel