Cristin-person-ID: 336526
Person

Aktiv cristin-person Tom Karp

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania

Kontaktinformasjon

Bakgrunn

  • Engelsk
  • Norsk

Tittel

Tom Karp

Sammendrag

Karp (born 1961) is professor in leadership at Oslo School of Management. His lecturing and research is focused on leadership, self-management, change management, leadership development and personal mastery.

Tittel

Tom Karp

Sammendrag

Karp (f. 1961) er professor i ledelsesfag ved Markedshøyskolen. Han underviser og forsker på temaer som ledelse, selvledelse, endringsledelse, lederutvikling og personlig mestring.

Resultater

How police leaders learn to lead.

Filstad, Cathrine; Karp, Tom; Glomseth, Rune. 2018, Policing: A Journal of Policy and Practice. HINN, UIT, HK, NORD, BI, PHSVitenskapelig artikkel

27 Days of Managerial work in the police service.

Karp, Tom; Filstad, Cathrine; Glomseth, Rune. 2018, Police Practice & Research. HK, BI, PHSVitenskapelig artikkel

Politiledelse.

Glomseth, Rune; Karp, Tom. 2017, HK, PHSIntervju

Orientering om forskningsprosjektet Politiledelse i praksis.

Glomseth, Rune; Karp, Tom. 2017, Orientering for Politiets Fellesforbund og Forbundsstyret. HK, PHSFaglig foredrag

Til meg selv - Om selvledelse.

Fagerland, Benja Stig; Karp, Tom. 2017, Cappelen Akademisk Forlag. USN, HKAnmeldelse