Cristin-person-ID: 336536
Person

Aktiv cristin-person Kjersti Ruud Walaas

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi • Sosiologi

Emneord

Opplevelsesturisme • Bærekraft • Over-turisme • Bærekraftig områdeutvikling • Mangfoldsledelse • Reiseliv • Interkulturell kommunikasjon • Kulturforståelse • Turisme

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 93437667
Sted
kjerstiruud.walaas@kristiania.no Prinsensgate 7-9, Oslo. PB 1190 Sentrum, 0107 Oslo, Norway

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Kjersti Ruud Walaas

Tittel

Kjersti Ruud Walaas

Sammendrag

Kjersti Ruud Walaas er utdannet Cand.Polit. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo 1997. Hun gjennomførte feltarbeid om kultur og kommunikasjon i Nigeria i 1993-94, og arbeidet som regiassistent og oversetter ved Nordic Black Theatre fra 1995-1998. Walaas arbeider i dag som studieprogramleder og høyskolelektor ved Høyskolen kristiania i Oslo. Hun underviser og arbeider med emner som bærekraftig reiselivs- og opplevelsesutvikling, turistatferd, konsekvenser av turismen, samt interkulturell kommunikasjon og ledelse. Walaas bodde i Singapore i 2009-10 og arbeidet der med et studie av relevansen av kulturforskjeller i internasjonalt næringsliv. Sammen med professor Jens Kristian Steen Jacobsen utga hun i i 2017 boken Turisme. Globale utfordringer. Hun har utgitt flere vitenskapelige og faglige bokkapitler og deltar aktivt i samfunnsdebatten innenfor sine felt. Walaas utfører rådgivning og har ulike foredrag og verv for reisebransje og næringsliv.

Resultater Resultater

Bråbrems for bærekraftig turisme.

Walaas, Kjersti Ruud. 2020, Kunnskapsmagasinet Kristiania. HKKronikk

Turismens utfordringer - miljøaspekter.

Walaas, Kjersti Ruud. 2017, Gyldendal Akademisk. HKVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Interkulturell forståelse og kommunikasjon.

Walaas, Kjersti Ruud. 2017, Fagbokforlaget. HKFaglig kapittel

Turisme: globale utfordringer.

Walaas, Kjersti Ruud; Jacobsen, Jens Kristian Steen. 2017, Gyldendal Akademisk. HK, UISVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Kulturforståelse og internasjonalt næringsliv.

Walaas, Kjersti Ruud; Mysen, Tore. 2014, Fagbokforlaget. HKVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 5