Cristin-person-ID: 336778
Person

Live Fyrand

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinformasjon

Resultater

Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD)en behandlingsmodell til etterfølgelse og læring?

Borge, Lisbet; Sverdrup, Sidsel; Fyrand, Live; Angell, Olav Helge. 2012, VIDRapport

Evaluering av tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser(TEDD).

Sverdrup, Sidsel; Borge, Lisbet; Angell, Olav Helge; Fyrand, Live. 2011, VIDRapport

Evaluering av Familieklubbene i Norge. En undersøkelse med fokus på klubbassistentene og organisasjonsstrukturen.

Fyrand, Live; Angell, Olav Helge. 2010, VIDRapport

Reciprocity: A Predictor of Mental Health and Continuity in Elderly People's Relationships? A Review.

Fyrand, Live. 2010, Current Gerontology and Geriatrics Research. VIDVitenskapelig artikkel

Utfordring og mulighet: en helsetjeneste i endring. Eksempler fra norske sykehus og helsesamarbeidet Norge-Russland.

Finset, Arnstein; Wisløff, Finn; Jacobsen, Jørn E.; Fyrand, Live. 2010, Unipub forlag. VID, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie