Cristin-person-ID: 338840
Person

Aktiv cristin-person Paul Knutsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Resultater

Om humanistisk konfirmasjon.

Knutsen, Paul. 2016, HINNIntervju

Human-Etisk Forbund 60 år.

Knutsen, Paul. 2016, HINNIntervju

Å forstå historie : vitenskapsteori og forskningspraksis.

Knutsen, Paul. 2016, Portal forlag. HINNFagbok

Pikettys metode.

Knutsen, Paul. 2015, Samfunnsøkonomen. HINNAnmeldelse

Hellas og euro-krisen.

Austvik, Ole Gunnar; Knutsen, Paul. 2015, Lunch-seminar Høgskolen i Lillehammer. HINN, BIPopulærvitenskapelig foredrag