Cristin-person-ID: 338840
Person

Aktiv cristin-person Paul Knutsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Resultater Resultater

Gjensyn med spørsmålet om metode: En kritisk vurdering av hypotetisk-deduktiv metode (HDM) sammenlignet med induksjonsdrevne problemstillinger (IdP).

Knutsen, Paul. 2018, Norsk Filosofisk Tidsskrift. HINNVitenskapelig artikkel

Korporatisme og klassekamp : studier i forholdet mellom Norsk arbeidsgiverforening, fagbevegelsen og statsmakten, 1915-1928.

Knutsen, Paul. 1994, HINNDoktorgradsavhandling

Å forstå historie : vitenskapsteori og forskningspraksis.

Knutsen, Paul. 2016, Portal forlag. HINNFagbok

Om humanistisk konfirmasjon.

Knutsen, Paul. 2016, HINNIntervju

Human-Etisk Forbund 60 år.

Knutsen, Paul. 2016, HINNIntervju
1 - 5 av 82 | Neste | Siste »