Cristin-person-ID: 385873
Person

Aktiv cristin-person Adam Paruch

  • Stilling:
    Seniorforsker
    ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Miljøteknologi

Emneord

Miljø mikrobiologi • Vannkvalitet • Økologisk avløpsteknologi

Kontaktinformasjon

Telefon
+4792458374
Sted
Fr. A. Dahls vei 20, 1433 Ås.
Sted
- Samarbeid med NMBU og NIVA. - Samarbeidsprosjekter på nasjonalt og internasjonalt nivå. Samarbeidet omfatter felles FoU-prosjekter i Norge, Hellas, Polen, Russland, Slovenia, Tsjekkia og Romania.

Resultater Resultater

Molecularly imprinted films and quaternary ammonium-functionalized microparticles working in tandem against pathogenic bacteria in wastewaters.

Gavrila, Ana-Mihaela; Zaharia, Anamaria; Paruch, Lisa; Perrin, Francois Xavier; Sarbu, Andrei; Olaru, Andreea Gabriela; Paruch, Adam; Iordache, Tanta-Verona. 2020, Journal of Hazardous Materials. NIBIOVitenskapelig artikkel

Fekalkildesporing i Nitelva, Lillestrøm kommune. Skyldes det mennesker? .

Vingerhagen, Ruth; Paruch, Adam; Paruch, Lisa. 2020, Vann. NIBIO, NORCONSULTVitenskapelig artikkel

Faecal pollution affects abundance and diversity of aquatic microbial community in anthropo-zoogenically influenced lotic ecosystems.

Paruch, Lisa; Paruch, Adam; Eiken, Hans Geir; Sørheim, Roald. 2019, Scientific Reports. NIBIOVitenskapelig artikkel

DNA-based faecal source tracking of contaminated drinking water causing a large Campylobacter outbreak in Norway 2019.

Paruch, Lisa; Paruch, Adam; Sørheim, Roald. 2020, International Journal of Hygiene and Environmental Health. NIBIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 112 | Neste | Siste »