Cristin-person-ID: 385956
Person

Alma Thuestad

  • Stilling:
    Forsker
    ved Nordområdeavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Arkeologi

Emneord

Arkeologi • Tradisjonell kunnskap • Landskapsbruk • Kulturminneovervåking • GIS • Satelittfjernmåling • Lokalkunnskap • Samisk arkeologi • Sosiale og kulturelle økosystemtjenester

Resultater Resultater

Felt 8 Guovdageaidnu/Kautokeino. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen.

Pedersen, Steinar; Hesjedal, Anders; Holmgaard, Sanne Bech; Olsen, Elisabeth Librekt; Tømmervik, Hans; Håvald, Hansen; Eythórsson, Einar; Thuestad, Alma Elizabeth. 2022, NIKU, NINARapport

Taking a look at Riehpovuotna (Repparfjord) – impact assessment and indigenous considerations.

Thuestad, Alma Elizabeth. 2021, Indigenous Peoples, extractive industries, state interactions. TriArc & IndKnow online research seminar. NIKUVitenskapelig foredrag

Miljøovervåking på Svalbard og CULTCOAST.

Thuestad, Alma Elizabeth; Martens, Vibeke Vandrup. 2021, Riksantikvarens fagdag om Svalbard. NIKUVitenskapelig foredrag

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) orienterer om undersøkelser og resultat i 2020, og aktuelle prosjekt i 2021.

Thuestad, Alma Elizabeth. 2021, Samarbeidsmøte for kulturminneforvaltningen i nord. NIKUFaglig foredrag

Presentasjon av sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. Felt 8 Guovdageaidnu/Kautokeino. .

Thuestad, Alma Elizabeth; Pedersen, Steinar; Tømmervik, Hans. 2021, Møte med interesserepresentanter. NIKU, NINAFaglig foredrag
1 - 5 av 128 | Neste | Siste »