Cristin-person-ID: 409329
Person

Leif Harald Karlsen

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved PROG Programmering ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

OTTR: Formal Templates for Pattern-Based Ontology Engineering.

Skjæveland, Martin G; Lupp, Daniel P.; Karlsen, Leif Harald; Kluwer, Johan Wilhelm. 2021, IOS Press. UIO, DNVVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Formal Relations over Ontology Patterns in Templating Frameworks.

Kindermann, Christian; Lupp, Daniel P.; Skjæveland, Martin G; Karlsen, Leif Harald. 2021, IOS Press. STORBRITAN, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Pattern-based knowledge base construction.

Skjæveland, Martin G; Lupp, Daniel P.; Karlsen, Leif Harald. 2020, International Semantic Web Conference 2020. UIOVitenskapelig foredrag

IOF Workshops 2019 Tutorial: Ontology patterns in practice.

Skjæveland, Martin G; Karlsen, Leif Harald; Lupp, Daniel P.. 2019, International Industrial Ontologies Foundry Workshop. UIOFaglig foredrag

Scalable Construction of Sustainable Knowledge Bases - Full day tutorial.

Skjæveland, Martin G; Lupp, Daniel P.; Karlsen, Leif Harald; Hodkiewicz, M. R.. 2019, International Semantic Web Conference 2019. UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »