Cristin-person-ID: 414
Person

Aktiv cristin-person Christine Råheim Borge

 • Stilling:
  Seniorforsker
  ved Klinikk for Medisin ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Stilling:
  Postdoktor
  ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Emneord

Health literacy • Symptomoppfattelse • Egenmestring • Mestringsforventninger • Kreft • Helserelatert livskvalitet • Tegn og symptomer • Kroniske lidelser • Luftveissymptomer • Symptomhåndtering • Livskvalitet • Mestring • Brystkreft • Lungekreft • NCD strategi • Kreft i tykktarm og endetarm

Land

 • Norge
 • Sverige
 • Australia

Kontaktinformasjon

Sted
1: Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS), Lovisenberggaten 17, 0440 Oslo, Norge. 2: Avdeling for tverrfaglighelsevitenskap, UiO, Forskningsveien 3a. Harald Schjelderups hus, 0373 Oslo, Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Health care professionals' experiences and perspectives on using telehealth for home-based palliative care: Protocol for a scoping review.

Lundereng, Elias David; Nes, Andrea Aparecida Goncalves; Holmen, Heidi; Winger, Anette; Thygesen, Hilde; Jøranson, Nina; Borge, Chrstine Råheim; Chen, Weiqin; Dajani, Olav; Mariussen, Kari L. mfl.. 2021, JMIR Research Protocols. VID, LDH, OSLOMET, UIO, LDS, OUSVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Lungesykepleie.

Oksholm, Trine; Borge, Christine Råheim. 2021, Fagbokforlaget. VID, UIOFagbok

Post-stroke fatigue: an exploratory study with patients and health professionals to develop a patient-reported outcome measure.

Johansen Skogestad, Ingrid; Kirkevold, Marit; Larsson, Petra; Borge, Christine Råheim; Indredavik, Bent; Gay, Caryl; Lerdal, Anners. 2021, Journal of Patient-Reported Outcomes. STOLAV, OSLOMET, NTNU, LDS, UIO, UoCSFVitenskapelig artikkel

Exploring patients’ and health professionals’ perspectives on health literacy needs in the context of chronic obstructive pulmonary disease. .

Borge, Christine Råheim; Larsen, Marie Hamilton; Osborne, Richard H; Engebretsen, Eivind; Andersen, Marit Helen; Holter, Ingrid Asbjørnsen; Leine, Marit; Wahl, Astrid Klopstad. 2021, Chronic Illness. LDH, UIO, LDS, SWINBURNE, OUSVitenskapelig artikkel

Exploring health literacy needs in chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Associations between demographic, clinical variables, psychological well-being and health literacy .

Wahl, Astrid Klopstad; Osborne, Richard H; Larsen, Marie Hamilton; Andersen, Marit Helen; Holter, Ingrid Asbjørnsen; Borge, Christine Råheim. 2021, Heart & Lung. LDH, UIO, LDS, OUS, SWINBURNEVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 38 | Neste | Siste »