Cristin-person-ID: 41703
Person

Gunhild Åm Vatn

  • Stilling:
    Timeansatt
    ved Institutt for språk og litteratur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon

Telefon
98330

Resultater Resultater

Juridisk literacy i skolen. Ikke-juristers lovtekstlesing og rettsanvendelse.

Fjørtoft, Henning; Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad. 2017, Nordic Journal of Literacy Research. NTNUVitenskapelig artikkel

Hvor begripelige er egentlig lovtekster? En metode for å undersøke leseforståelse.

Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning; Vatn, Gunhild Åm. 2016, Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon - Rapport fra Nordisk klarspråkskonferanse Oslo, 28.–29. mai 2015. NTNUFagartikkel

Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv.

Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning; Ånerud, Turi Marte Brandt; Øverli, Benedikte Pernille Bakkeby; Stjern, Simon. 2015, NTNURapport

DECRIS - Risk and Decision Systems for Critical Infrastructures. Metode og verktøy for en samlet risikovurdering av kritiske infrastrukturer.

Line, Maria Bartnes; Bertelsen, Dag Eiliv; Fridheim, Håvard; Hokstad, Per Richard; Kjølle, Gerd Hovin; Røstum, Jon; Utne, Ingrid Bouwer; Vatn, Gunhild Åm; Vatn, Jørn. 2009, SINTEFEN, SINTEF, FFI, NTNURapport

Klart lovspråk? Juridiske tekster i virksomhetsperspektiv.

Fjørtoft, Henning; Eriksen, Pia Farstad; Vatn, Gunhild Åm. 2015, Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy.. NTNUVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 46 | Neste | Siste »