Cristin-person-ID: 43308
Person

Ingebjørg Seip

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater

Del IV av Merleau-Pontys Structure of Behavior.

Solli, Mattias; Seip, Ingebjørg. 2017, Seminar over tekster av Merleau-Ponty. NTNUFaglig foredrag

Naturrelasjon og subjektdannelse jakten på den situerte kroppen.

Seip, Ingebjørg. 2010, Norsk Filosofisk Tidsskrift. NTNUVitenskapelig artikkel

The Gender of Nature and the Aesthetic desire for Sensuality.

Seip, Ingebjørg. 2009, The Future of Aesthetics. NTNUVitenskapelig foredrag

Towards an Aestetics of Reversibility, or what Merleau-Ponty did not Want to learn form Kant.

Seip, Ingebjørg. 2009, The Nordic Journal of Aesthetics. NTNUVitenskapelig artikkel

Kunstkritikk som produksjon av nærvær- Et studie av Private View with Adrian Searle.

Seip, Ingebjørg; Hakonsen, Ellen Schei. 2009, NTNUMastergradsoppgave