Cristin-person-ID: 43751
Person

Brita Bungum

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Velferdsstat • Skoleutvikling • Ungdomsforskning • Arbeid og familie • Kjønn og arbeid • Barndomssosiologi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse.

Ose, Solveig Osborg; Jiang, Lin; Bungum, Brita. 2014, SINTEF, NTNURapport

Transnasjonale fedre og det norske omsorgsregime.

Bungum, Brita. 2018, NTNU /GenderHub 8. Mars Forskerstafett 2018. NTNUFaglig foredrag

En barneorientert strategi mot en framtidsrettet velferdsstatsmodell.

Bungum, Brita. 2017, Storbyens hjerte og smerte. NTNUPopulærvitenskapelig foredrag

Kva effekt hadde kontantstøtta?

Bungum, Brita. 2017, NTNUIntervju

Omvalg - løsning eller symptom? - Rapport fra studie av omvalg i videregående skole i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita; Dahl, Thomas. 2015, NTNURapport
1 - 5 av 53 | Neste | Siste »