Cristin-person-ID: 43751
Person

Brita Bungum

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Forskningsetisk erklæring

Resultater

Transnasjonale fedre og det norske omsorgsregime.

Bungum, Brita. 2018, NTNU /GenderHub 8. Mars Forskerstafett 2018. NTNUFaglig foredrag

Kva effekt hadde kontantstøtta?

Bungum, Brita. 2017, NTNUIntervju i media

En barneorientert strategi mot en framtidsrettet velferdsstatsmodell.

Bungum, Brita. 2017, Storbyens hjerte og smerte. NTNUPopulærvitenskapelig foredrag

Kontantstøtte gir ikke likestilling Forskning.no .

Bungum, Brita. 2016, Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. NTNUKronikk

Historien om kontantstøtten.

Bungum, Brita; Kvande, Elin. 2015, Fagbokforlaget. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel