Cristin-person-ID: 45276
Person

Irene Larsen Øyeflaten

  • Stilling:
    Forsker
    ved Rehabiliteringssenteret AiR ved Private ideelle i Helse Sør-Øst
  • Stilling:
    Forsker ii
    ved NORCE Helse - Stress, helse og rehabilitering ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Resultater Resultater

Occupational rehabilitation is associated with improvements in cognitive functioning.

Johansen, Thomas; Jensen, Chris Jørgen; Eriksen, Hege Randi; Lyby, Peter Solvoll; Dittrich, Winand H.; Holsen, Inge N.; Jakobsen, Hanne; Øyeflaten, Irene Larsen. 2019, Frontiers in Psychology. NORCE, FOM, RKHR, NTNU, VHSS, PIHSØ, HVLVitenskapelig artikkel

Resultatrapport for kompetanseprosjektet “Mangfold på arbeidsplassen”.

Fyhn, Tonje; Johnsen, Tone Langjordet; Øyeflaten, Irene Larsen; Jordbru, Anika Aakerøy; Tveito, Torill Helene. 2019, USN, NORCE, VESTFOLD, PIHSØRapport

A quality indicator set for use in rehabilitation team care of people with rheumatic and musculoskeletal diseases; Development and pilot testing.

Johansen, Inger; Klokkerud, Mari; Anke, Audny; Børke, Janne-Birgitte; Glott, Thomas; Hauglie, Uno; Høyem, Audhild; Klovning, Atle; Lande, Karin Anna; Larsen, Mona mfl.. 2019, BMC Health Services Research. SUNNAAS, UIT, UNI, SANDEFJORD, NORCE, REVMA, STOLAV, UNN, REH, DIAKONSYK, UIO, PIHSØVitenskapelig artikkel

eHealth interventions to facilitate work participation: a scoping review protocol.

Øyeflaten, Irene Larsen; Johansen, Thomas; Nielsen, Claus Vinther; Johnsen, Tone Langjordet; Tveito, Torill Helene; Momsen, Anne-Mette Hedeager. 2019, The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports. REGIONMIDT, USN, NORCE, AU, VESTFOLD, PIHSØVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : sluttrapport.

Mæland, Silje; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge; Øyeflaten, Irene Larsen; Husabo, Elisabeth; Aamland, Aase. 2018, NORCERapport
1 - 5 av 33 | Neste | Siste »