Cristin-person-ID: 45326
Person

Ørnulf Øyen

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Resultater Resultater

Rettsmedisinsk likundersøkelse: lovkravet, dagens regulering og lovutkastet til Straffeprosessutvalget.

Øyen, Ørnulf. 2021, Gyldendal Akademisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Inge Lorange Backer: Norsk sivilprosess, 2. utgave, 2020.

Øyen, Ørnulf. 2021, Lov og Rett. UIBAnmeldelse
1 - 5 av 58 | Neste | Siste »