Cristin-person-ID: 48337
Person

Jan-Ove Færstad

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 55589632

Resultater Resultater

Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år.

Askeland, Bjarte; Frøseth, Anne Marie; Færstad, Jan-Ove; Monsen, Erik. 2019, Fagbokforlaget. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

En introduksjon til avtaleretten.

Færstad, Jan-Ove; Aleksander, Taule. 2018, Jussens venner. UIBVitenskapelig artikkel

Regressoppgjør i erstatningsrettslige klær - En kommentar til Høyesteretts avgjørelser referert i Rt. 2008 s. 1078 og Rt. 2015 s. 556.

Færstad, Jan-Ove. 2016, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. UIBVitenskapelig artikkel

Erstatningsansvar for villedende informasjon.

Færstad, Jan-Ove. 2014, Gyldendal Juridisk. UIBVitenskapelig monografi

Røeggen-dommen - en seier for forbrukervernet?

Færstad, Jan-Ove. 2014, Foredrag i Finansjuridisk Forum. UIBFaglig foredrag
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »