Cristin-person-ID: 48366
Person

Magne Strandberg

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Resultater Resultater

Utviklingstrekk i norsk sivilprosess - europeisering, konstitusjonalisering og prinsipporientering.

Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2021, Gyldendal Juridisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Bevis i sivile saker: bevistilgang og beviskrav.

Strandberg, Magne. 2021, Kurs for advokater . UIBVitenskapelig foredrag

Tilgang til andre instans som hinder for tilgang til første instans?

Strandberg, Magne. 2021, Access to Justice i Skandinavien. UIBVitenskapelig foredrag

The potential impact of the ELI/UNIDROIT Model Rules on Norwegian civil procedure .

Strandberg, Magne; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2021, Public and Private Justice: Civil Procedure - What after COVID?. UIBVitenskapelig foredrag

ELI/UNIDROIT Model Rules: rules on obligations for the judge, the parties and their lawyers, and rules on appeal .

Strandberg, Magne. 2021, The Future of Civil Procedure in Europe: A Nordic Perspective on the Model European Rules of Civil Procedure. UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 102 | Neste | Siste »