Cristin-person-ID: 48366
Person

Magne Strandberg

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Telefon
55589785

Resultater Resultater

Case management and the role of the judge.

Strandberg, Magne; Smith, Vincent. 2020, Edward Elgar Publishing. ESCP, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

EU/EØS-retten og norsk sivilprosess.

Strandberg, Magne. 2020, EØS-rett for dommere. UIBVitenskapelig foredrag

Utsikt til innsikt: En komparativ tilnærming til reform av reglene om anke til lagmannsretten over dommer i sivile saker.

Strandberg, Magne; Nylund, Anna. 2020, Lov og Rett. UIT, UIBVitenskapelig artikkel

Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans.

Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2019, Gyldendal Norsk Forlag A/S. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

NAV-skandalen: statens erstatningsansvar for ugyldige vedtak.

Strandberg, Magne. 2019, NAV-seminaret. UIBPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 97 | Neste | Siste »