Cristin-person-ID: 48526
Person

Torstein Jørgensen

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Resultater

Ja til kvinnelige prester.

Solevåg, Anna Rebecca; Ådna, Jostein; Jørgensen, Torstein; Kessel, Terese Bue. 2017, Dagen. VIDLeserinnlegg

Pavens lange arm - lokalt og internasjonalt i Stavangers senmiddelalder (1300-1530).

Jørgensen, Torstein. 2015, Hertervig Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

How Nordic are the Biblical Social Ideals as Expressed in the Early Scandinavian Church Laws?

Jørgensen, Torstein. 2014, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Andare a Ceuta per combattere e a Roma per penitenza nel secolo XV: la storia straordinaria di tre giovani delle Ebridi.

Jørgensen, Torstein. 2014, VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Civil and Clerical Homicide in Late Medieval Norway.

Jørgensen, Torstein. 2014, Brepols. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel