Cristin-person-ID: 48627
Person

Kim Sverre Larsen

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Faglig rådgiver
    ved Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering ved Sykehuset Østfold HF

Resultater Resultater

Historien om den ungarske selvmordsangen Gloomy Sunday.

Larsen, Kim Sverre; Teigen, Karl Halvor. 2020, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. UIOFagartikkel

Personales kjennskap og holdninger til retninglinjer og prosedyrer for selvmordsrisikovurdering i psykisk helsevern.

Larsen, Kim Sverre; Qin, Ping. 2018, Suicidologi. RVTS, UIO, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Faglig motmæle mot helsetilsynet.

Stangeland, Tormod; Hammer, Jan; Heggdal, Didrik; Larsen, Kim Sverre; Stänicke, Line Indrevoll; Øverland, Svein; Aarre, Trond F.. 2018, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. VV, STOLAV, HELSEFØRDE, UIO, AHUSKronikk

Selvmord, etikk og tvang.

Pedersen, Reidar; Larsen, Kim Sverre. 2017, Gyldendal Akademisk. UIO, ØSTFOLDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hvorfor misforstås forskning om selvmord?

Larsen, Kim Sverre; Teigen, Karl Halvor. 2015, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. UIOVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »