Cristin-person-ID: 48796
Person

Jon Lekven

  • Stilling:
    Gjest
    ved Det medisinske fakultet, sekretariatet ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Resultater

Long-term effectiveness of sigmoidoscopy screening on colorectal cancer incidence and mortality in women and men: A randomized trial.

Holme, Øyvind; Løberg, Magnus; Kalager, Mette; Bretthauer, Michael; Hernán, Miguel A.; Aas, Eline; Eide, Tor Jacob; Skovlund, Eva; Lekven, Jon; Schneede, Jørn mfl.. 2018, Annals of Internal Medicine. HSPH, TELEMARK, VESTFOLD, NTNU, OUS, UOSC, UIB, FREDRIKSTA, UIO, SØRLAND, UMU, ØSTFOLD, KREFTREGVitenskapelig artikkel

Ulik fordeling av helsekronene i regionene.

Kaarbøe, Oddvar Martin; Lekven, Jon; Austgulen, Rigmor. 2004, Bergens Tidende. UIBKronikk

Activity-based financing in psychiatry.

Lekven, Jon. 2004, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIBVitenskapelig artikkel

Biarbeid. Instilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitetsdirektøren.

Bernt, JF; Gabrielsen, Roy Helge; Lekven, Jon. 1999, UIBRapport

Myocardical ischemia and reperfusion : an experimental study on pathophysiology and cardioprotection. (dr.med.).

Brunvand, Harald; Grong, Ketil; Lekven, Jon. 1997, UIBDoktorgradsavhandling