Cristin-person-ID: 48971
Person

Jan Petter Blom

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen

Resultater

Identities, ethnicities and borderzones:Examplars form Finnmarks, Northern Norway.

Kjærland Olsen, Kjell Ole; Blom, Jan Petter. 2008, UIBDoktorgradsavhandling

Forakt og fascinasjon- om representasjon av guaguancó og omfavnelsen av la tumbadora.

Humberset, Audun; Blom, Jan Petter. 2007, Universitetet i Bergen. UIBHovedfagsoppgave

Making the Music Dance: Dance connotations in Norwegian Fiddling.

Blom, Jan Petter. 2006, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Spelemennene og 1905.

Blom, Jan Petter. 2005, Spelemannsbladet. UIBPopulærvitenskapelig artikkel

Antroplogisk teori og metode.

Blom, Jan-Petter. 2003, Institutt for musikk og Rff-sentret, Dragvoll, NTNU. UIBVitenskapelig foredrag