Cristin-person-ID: 49463
Person

Ragnar Fjelland

  • Stilling:
    Gjest
    ved Senter for vitenskapsteori (SVT) ved Universitetet i Bergen

Resultater

SSBs innvandrerregnskap holder ikke faglige mål.

Fjelland, Ragnar. 2018, Minerva (nettutgaven). UIBPopulærvitenskapelig artikkel

Hva slags vitenskapsideal bør klimaforskningen bygge på?

Fjelland, Ragnar. 2018, Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. UIBLeserinnlegg

Reductionism, holism and emergence.

Fjelland, Ragnar. 2017, The tower of effective (field) theories and the emergence of nuclear phenomena. UIBVitenskapelig foredrag

Kunstig intellingens - Overlater vi for mye til maskinene?

Fjelland, Ragnar. 2017, Kunstig intelligens. UIBFaglig foredrag

Vitenskapelig usikkerhet som skalkeskjul for unnfallenhet? Et vitenskapsteoretisk perspektiv.

Fjelland, Ragnar. 2017, Forsker og/eller aktivist. UIBFaglig foredrag