Cristin-person-ID: 49624
Person

Aktiv cristin-person Håkon Høst

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Kontaktinformasjon

Telefon
(+47) 997 09 945

Resultater Resultater

Vocational education for health care workers in the Nordic countires compared.

Høst, Håkon; Larsen, Lene. 2018, Routledge. RUC, NIFUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Menneskelige ressurser.

Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Henaug, Inger; Hovdhaugen, Elisabeth; Høst, Håkon; Langhoff, Kristine; Næss, Terje; Sarpebakken, Bo; Sundnes, Susanne Lehmann; Wendt, Kaja Kathrine mfl.. 2018, SSB, OSLOMET, NIFUFaglig kapittel

Rekruttering og utdanning til pleie og omsorg - utfordringer og kryssende interesser.

Høst, Håkon. 2018, Nordlandsløftet 2018. NIFUFaglig foredrag

Nye opplæringsordninger i møte med arbeidslivet.

Høst, Håkon. 2018, Møte om modulbasert fag- og yrkesopplæring for voksne. NIFUFaglig foredrag

Training agencies as intermediary organisations in VET in Norway and Switzerland.

Høst, Håkon; Leemann, Regula Julia. 2018, European Conference on Educational Research (ECER). NIFUVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 229 | Neste | Siste »