Cristin-person-ID: 49647
Person

Erlend Randeberg

  • Stilling:
    Seniorforsker
    ved NORCE Energi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Resultater Resultater

Micro-Sonde Well Logging System; a Novel Method for Along-Well Measurements .

Sælevik, Gunnstein; Skadsem, Hans Joakim; Kragset, Steinar; Gardner, Dave; Randeberg, Erlend; Hjelstuen, Magnus. 2019, Society of Petroleum Engineers. NORCE, SINTEFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

NOU 2007:8. En vurdering av særavgiftene: Utredning fra et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet 1. desember 2006. Avgitt 22. juni 2007.

Bye, Brita; Armstrong, Claire W.; Gjelsvik, Eystein; Gulseth, Øystein Arff; Hagem, Cathrine; Hersoug, Tor; Johannesen, Anne Borge; Kolstad, Anne Karin; Kverndokk, Snorre; Monsvold, Sissel mfl.. 2007, UIT, FRISCH, SSB, NORCE, NMBU, NTNURapport

Reliability-Based Casing Design for Geothermal Wells.

Lohne, Hans Petter; Aasen, Jan Aage; Randeberg, Erlend; Skadsem, Hans Joakim. 2019, European Geothermal Congress 2019. NORCE, UISFaglig foredrag

GeoWell: Reliability analysis of tubular cement technologies.

Lohne, Hans Petter; Mansouri Majoumerd, Mohammad; Ford, Eric Patrick; Randeberg, Erlend. 2018, The German Geothermal Congress. NORCEFaglig foredrag

GeoWell: Well integrity and risk assessment for high temprature geothermal wells - lessons learnt.

Randeberg, Erlend; Lohne, Hans Petter; Ford, Eric Patrick; Mansouri Majoumerd, Mohammad. 2018, The German Geothermal Congress. NORCEFaglig foredrag
1 - 5 av 25 | Neste | Siste »