Cristin-person-ID: 498295
Person

Aktiv cristin-person Bente Kalsnes

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Resultater

Hiring journalist: The evolution of a profession.

Kalsnes, Bente; Steensen, Steen. 2018, ECREA. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Kampen om ordene. Når desinformasjon og falske nyheter utfordrer journalistikken og medieforskningen.

Kalsnes, Bente. 2018, Norsk medieforskerkonferanse . OSLOMETVitenskapelig foredrag

Facebook – Frankenstein eller utopia? .

Kalsnes, Bente. 2018, Agenda Magasin. UIOKronikk

Book review: Deciding what’s true: The rise of political fact-checking in American journalism.

Kalsnes, Bente. 2018, Digital Journalism. UIOVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Immigration debates on politicians' Facebook pages.

Kalsnes, Bente. 2018, Polkom-mandag . UIOFaglig foredrag