Cristin-person-ID: 501934
Person

Jan Terje Kvaløy

  • Stilling:
    Spesialrådgiver
    ved Klinikk for Medisinsk service og ABK ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for matematikk og fysikk ved Universitetet i Stavanger

Resultater Resultater

Air versus Sulfur Hexafluoride Gas Tamponade for Small and Medium-Sized Macular Holes: A Randomized Noninferiority Trial.

Lindtjørn, Birger; Krohn, Jørgen Gitlesen; Haugstad, Marta; Stene-Johansen, Ingar; Austeng, Dordi; Basit, Samy; Fossen, Kristian Anker; Varhaug, Pål; Kvaløy, Jan Terje; Forsaa, Vegard Asgeir. 2022, Ophthalmology Retina. SUS, STOLAV, UNN, HAUKELAND, NTNU, OUS, UIS, UIBVitenskapelig artikkel

Impact of immediate and continuous heart rate feedback by dry electrode ECG on time to initiation of ventilation after birth: protocol for a randomised controlled trial.

Rettedal, Siren; Kibsgaard-Petersen, Amalie; Eilevstjønn, Joar; Kvaløy, Jan Terje; Bjorland, Peder Aleksander; Lillevik, Hanne Markhus; Haynes, Joanna Clare; Tysland, Thomas Bailey; Størdal, Ketil; Holte, Kari mfl.. 2022, BMJ Open. SUS, AUSTRALIA, UIO, LAERDAL, OUS, UIS, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Fatigue: a frequent and biologically based phenomenon in newly diagnosed celiac disease.

Skjellerudsveen, Berit Mære; Omdal, Roald; Hetta, Anne Kristine; Kvaløy, Jan Terje; Aabakken, Lars; Skoie, Inger Marie; Grimstad, Tore Bjørn. 2022, Scientific Reports. SUS, UIO, OUS, UIS, UIBVitenskapelig artikkel

Pulseless electrical activity in in-hospital cardiac arrest – A crossroad for decisions.

Norvik, Anders; Unneland, Eirik; Bergum, Daniel; Buckler, D.G.; Bhardwaj, A.; Eftestøl, Trygve Christian; Aramendi, E.; Nordseth, Trond; Abella, B.S.; Kvaløy, Jan Terje mfl.. 2022, Resuscitation. PENN, UdPVHU, STOLAV, CLEVELAND, NTNU, MSSoMotCUo, UISVitenskapelig artikkel

Epidemiology of abdominal trauma: An age- and sex-adjusted incidence analysis with mortality patterns.

Larsen, Johannes Wiik; Søreide, Kjetil; Søreide, Jon Arne; Tjosevik, Kjell E; Kvaløy, Jan Terje; Thorsen, Kenneth. 2022, Injury. SUS, UIS, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 272 | Neste | Siste »