Cristin-person-ID: 50346
Person

Eldar Bråten

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Resultater

"I hope your mom gets cancer and dies!" An anthropological study of sociality within virtual worlds.

Almklov, Constanze; Bråten, Eldar. 2018, UIBMastergradsoppgave

"Ingen hendelser er like". En studie av brannkonstablers forståelse av, og skapelse av, sikkerhet.

Erstad, Tollef; Bråten, Eldar. 2017, UIBMastergradsoppgave

Ottar Brox: På vei mot et postindustrielt klassesamfunn? Om vi vil unngå for store forskjeller i våre barns Norge, er det mye å lære av våre forfedre.

Bråten, Eldar. 2017, Norsk Antropologisk Tidsskrift. UIBAnmeldelse

Kritisk realistisk antropologi - Eksemplifisering av et ikke-konflatorisk perspektiv.

Bråten, Eldar. 2016, Norsk Antropologisk Tidsskrift. UIBVitenskapelig artikkel

Reading Holbraad: Truth and doubt in the context of ontological inquiry.

Bråten, Eldar. 2016, Palgrave Macmillan. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel