Cristin-person-ID: 50523
Person

Bjarte Askeland

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Resultater

Oversikt over erstatningsretten.

Lødrup, Peter; Asland, John; Askeland, Bjarte. 2018, Cappelen Damm Akademisk. UIO, UIBLærebok

Nyere utviklingslinjer i norsk rettskildelære 1999-2018.

Askeland, Bjarte. 2018, Lov og Rett. UIBVitenskapelig artikkel

Liability for means of mass transportation in Scandinavia.

Askeland, Bjarte. 2018, Journal of European Tort Law. UIBVitenskapelig artikkel

bokanmeldelse, Andreas Bloch Ehlers, Kausalitet i personskadeerstatningsretten.

Askeland, Bjarte. 2018, TfR. UIBAnmeldelse

Den alminnelige lempningsregelen i kritisk belysning.

Askeland, Bjarte. 2017, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. UIBVitenskapelig artikkel