Cristin-person-ID: 5053
Person

Aktiv cristin-person Helga Ask

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Helse-, utviklings- og personlighetspsyk ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi • Medisinsk genetikk • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk • Personlighetspsykologi

Emneord

Mental helse • Depresjon • Spiseforstyrrelser • Kvantitativ genetikk • Psykisk helse / mental helse • Atferdsgenetikk • Ungdom og psykisk helse • Angst • Molkylærgenetikk

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Helga Ask

Sammendrag

Jeg jobber som seniorforsker ved Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet. Hovedmålet med forskningen jeg er involvert i er å få mer kunnskap om hvordan gener, miljøfaktorer og samspillet mellom disse påvirker utviklingen av psykiske plager og lidelser blant barn og unge.

Jeg har god erfaring med å bruke genetisk informert design i tvilling-, familie- og populasjonsbaserte utvalg. Nå for tiden jobber jeg mest med data fra Den norske mor, far og barn studien. Dette er en stor populasjons-basert fødselskohort med data fra mer enn 114 000 barn og deres foreldre.

Jeg er medleder for PsychGen, et stort prosjekt som bruker genetiske metoder (for eksempel polygene risikoskårer) for å studere utviklingen av psykiske problemer i populasjonen. Jeg er også leder for C-Me, et prosjekt som ser på psykisk helse blant ungdom og voksne under (og etter) Covid-19 pandemien. Her er vi også involvert i et internasjonalt nettverk covidment hvor vi sammenstiller data på tvers av flere land.

Tittel

Helga Ask

Sammendrag

I am a senior researcher at the Department of mental disorders at the Norwegian Institute of Public health. The main goal of my research efforts is to get new knowledge on how genetic and environmental factors play together to influence the development of common mental health problems in children and adolescents.

I have extensive experience applying advanced statistical methods in twin, family, and population-based samples. Currently I am mainly working with data from the Norwegian Mother, Father and Child cohort study (MoBa) and population register data. MoBa is the largest population-based pregnancy cohort study conducted to date, with data on more than 114 000 children, and their parents.

I am co-PI of PsychGen, a project that utilize molecular genetic methods (e.g., polygenic risk scoring, Mendelian randomization) on MoBa data to investigate the development of mental health problems in the population. I am also PI of C-Me, a project investigating mental health trajectories in the adult and adolescent population during (and after) the Covid-19 pandemic. Google Scholar

Resultater Resultater

Covid-19 and impact on mental health.

Pettersen, Johanne Hagen; Ask, Helga; Brandlistuen, Ragnhild Eek. 2022, 1st Moba Open Research Forum. FHI, UIOVitenskapelig foredrag

The genomics of psychiatric symptom differentiation in early life.

Askelund, Adrian Dahl; Hegemann, Laura; Corfield, Elizabeth Claire; Ask, Helga; Ystrøm, Eivind; Havdahl, Alexandra; Hannigan, Laurie John. 2022, World Congress of Psychiatric Genetics. FHI, UIO, LDSVitenskapelig foredrag

Association between the genetic liability to psychiatric disorders and covid-19 illness severity.

Kõiv, Kadri; Askeland, Ragna Bugge; McCartney, Daniel L.; Võsa, Urmo; Haan, Elis; Mägi, Reedik; Milani, Lili; Mikkelsen, Dorte Helenius; Ask, Helga; Valdimarsdóttir, Unnur Anna mfl.. 2022, World Congress of Psychiatric Genetics, WCPG. FHI, UIOPoster

Developmental manifestations of polygenic risk for bipolar disorder from infancy to middle childhood.

Askeland, Ragna Bugge; Hannigan, Laurie John; O'Connell, Kevin Sean; Corfield, Elizabeth Claire; Frei, Oleksandr; Thapar, Anita; Davey-Smith, George; Reichborn-Kjennerud, Ted; Andreassen, Ole; Ask, Helga mfl.. 2022, World Congress of Psychiatric Genetics, WCPG. FHI, UIO, LDSVitenskapelig foredrag

Indirect genetic influences on mental distress in mother-father-offspring trios during the covid-19 lockdown.

Pettersen, Johanne Hagen; Hannigan, Laurie John; Eilertsen, Espen Moen; Gustavson, Kristin; Lund, Ingunn Olea; Jensen, Pia; Havdahl, Alexandra; Nesvåg, Ragnar; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Ask, Helga. 2022, World congress of psychiatric genetics. UIT, FHI, UIO, LDSPoster
1 - 5 av 85 | Neste | Siste »