Cristin-person-ID: 52506
Person

Sigrún Guðlaugsdóttir Henriksen

  • Stilling:
    Undervisningsleder i
    ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Chronic Social Stress in the Community and Associations with Psychological Distress: A Social Psychological Perspective.

Mittelmark, Maurice B; Aarø, Leif Edvard; Henriksen, Sigrún Guðlaugsdóttir; Siqveland, Johan; Torsheim, Torbjørn. 2004, International Journal of Mental Health Promotion. NORCE, UIO, UIBVitenskapelig artikkel

Felles innsats mot mobbing i skolen. Tverrfaglig kompetanseutvikling.

Henriksen, Sigrún Guðlaugsdóttir; Torbjørnsen, Margaret. 2014, Helsesøsterkongressen 2014. Balansekunst i hverdagen.. BERGEN, NORCEFaglig foredrag

Mental Health in Schools. Roles and Responsibilities.

Henriksen, Sigrún Guðlaugsdóttir. 2014, 2014 SHE Summer School. NORCEFaglig foredrag

Folkehelsearbeid og psykisk helse, Psykologers rolle og oppgaver.

Henriksen, Sigrún Guðlaugsdóttir. 2013, Fellesprogrammet Psykologforeningen. NORCEVitenskapelig foredrag

Folkehelsearbeid og psykologers deltakelse.Begrepsavklaringer, erfaringer, nye føringer og noen grep.

Henriksen, Sigrún Guðlaugsdóttir. 2013, Samfunnspsykologisk Forum. NORCEVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »