Cristin-person-ID: 53260
Person

Johan Giertsen

 • Stilling:
  Professor
  ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger
 • Stilling:
  Professor ii
  ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole

Kontaktinformasjon

Resultater

Avtaler.

Giertsen, Johan. 2014, Universitetsforlaget. UIBVitenskapelig monografi

Avtale (2. utgave).

Giertsen, Johan. 2012, Universitetsforlaget. UIBVitenskapelig monografi

Jusstudentar, skriv nynorsk.

Giertsen, Johan. 2010, UIBPopulærvitenskapelig kapittel/artikkel

Samarbeidsproblemer som bortfallsgrunn for fusjon.

Giertsen, Johan. 2010, Gyldendal Akademisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Vitenskapelig uredelighet og Granskingsutvalget.

Giertsen, Johan. 2009, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIBLeder