Cristin-person-ID: 53260
Person

Johan Giertsen

 • Stilling:
  Professor
  ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Stilling:
  Professor ii
  ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole
 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon

Resultater

Avtaler.

Giertsen, Johan. 2014, Universitetsforlaget. UIBVitenskapelig monografi

Avtale (2. utgave).

Giertsen, Johan. 2012, Universitetsforlaget. UIBVitenskapelig monografi

Jusstudentar, skriv nynorsk.

Giertsen, Johan. 2010, UIBPopulærvitenskapelig kapittel/artikkel

Samarbeidsproblemer som bortfallsgrunn for fusjon.

Giertsen, Johan. 2010, Gyldendal Akademisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Vitenskapelig uredelighet og Granskingsutvalget.

Giertsen, Johan. 2009, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIBLeder