Cristin-person-ID: 536603
Person

Heidi Breistrand Bringsvor

  • Stilling:
    Postdoktor
    ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Helse Fonna HF
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Resultater Resultater

Self-management in people living with COPD.

Bringsvor, Heidi Breistrand. 2019, HELSEFONNA, UISDoktorgradsavhandling

Self‑management and health related quality of life in persons with chronic obstructive pulmonary disease.

Bringsvor, Heidi Breistrand; Langeland, Eva; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Skaug, Knut; Assmus, Jörg; Bentsen, Signe Berit. 2019, Quality of Life Research. HELSEFONNA, HAUKELAND, UIS, HVLVitenskapelig artikkel

Effects of a COPD self-management support intervention: a randomized controlled trial.

Bringsvor, Heidi Breistrand; Langeland, Eva; Oftedal, Bjørg Frøysland; Skaug, Knut; Assmus, Jörg; Bentsen, Signe Berit. 2018, The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. HELSEFONNA, HAUKELAND, UIS, HVLVitenskapelig artikkel

Bedre liv med kols. Utprøving av et helsefremmende egenomsorgsprogram for pasienter med kols i nærmiljøet der de bor.

Bentsen, Signe Berit; Bringsvor, Heidi Breistrand; Kallekodt, June; Stien, Eva. 2016, HELSEFONNA, UISRapport

Symptom burden and self-management in persons with chronic obstructive pulmonary disease.

Bringsvor, Heidi Breistrand; Skaug, Knut; Langeland, Eva; Oftedal, Bjørg Frøysland; Assmus, Jörg; Gundersen, Doris Irene; Osborne, Richard H; Bentsen, Signe Berit. 2018, The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. HELSEFONNA, DEAKIN, HAUKELAND, UIS, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »