Cristin-person-ID: 57419
Person

Aktiv cristin-person Philipp Conzett

  • Stilling:
    Førstebibliotekar
    ved Kultur- og samfunnsfagbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kunnskapsgjenfinning og organisering • Nordiske språk

Emneord

Digital humaniora • Leksikon • Åpen tilgang til forskning • Morfologi • Historisk lingvistikk

Kontaktinformasjon

Resultater Resultater

Data Commons from a Library Perspective.

Conzett, Philipp. 2020, Data Commons Workshop. UITFaglig foredrag

Subject Matter Expert Input.

Conzett, Philipp. 2020, FAIR Data: OCLC-LIBER Small Group Discussion, OCLC-LIBER Open Science Discussion Series. UITFaglig foredrag

Flexible Metadata Session 2.

Kahle, Jonas; Conzett, Philipp; Fulss, Richard. 2020, Dataverse Community Meeting 2020. UIT, WZBFaglig foredrag

CoreTrustSeal.

Boyd, Ceilyn; Conzett, Philipp; Karcher, Sebastian; Barbosa, Sonia. 2020, Dataverse Community Meeting 2020. UIT, SU, HUFaglig foredrag

Merknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I).

Sandøy, Helge; Conzett, Philipp; Kristoffersen, Gjert; Nesse, Agnete. 2020, NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. UIT, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 91 | Neste | Siste »