Cristin-person-ID: 57784
Person

Tone Bleie

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Eksamensseksjonen ved Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

Resultater

Historic settlements and pastoralism in the Arctic and Tibetan Plateau: towards a comparison.

Bleie, Tone. 2018, Acta Borealia. UITVitenskapelig artikkel

Historical Migration Study of Nagri Region. Title in Chinese: 阿里地区的移民与资源.

Bleie, Tone; Tsering, Dawa. 2017, China Tibetology. UITVitenskapelig artikkel

Historic Migration in China: Chang Tang, from Wilderness to Inhabited Society.

Bleie, Tone; Tsering, Dawa. 2017, Journal of Migration History. UIT, KINAVitenskapelig artikkel

Scholarship, subtext, submission and mission : reintroducing Paul Olav Bodding.

Bleie, Tone. 2017, Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. UITVitenskapelig artikkel

The politics of shaming and sanctions: Rewriting the anatomy of the Bangladeshi state.

Bleie, Tone. 2017, UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel