Cristin-person-ID: 57893
Person

Aktiv cristin-person Øyvind Ravna

  • Stilling:
    Professor
    ved Forskning Jurfak ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Rettsvitenskap

Emneord

Folkerett • Samerett • Sivilprosess • Reindrift • Tingsrett • Urfolks menneskerettigheter • Urfolk • Jordskifte

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Telefon
+4777646510
Sted
Teorifagbygget hus 4 TEO-H4 4.424

Resultater Resultater

The Global Situation Demands More Research and Dissemination in 2019.

Ravna, Øyvind. 2019, Arctic Review on Law and Politics. UITLeder

Adgangen til å regulere svensk reinbeiting i Norge med norsk reindriftslov.

Ravna, Øyvind; Nesvik, Uno. 2018, Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. UITVitenskapelig artikkel

Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning.

Ravna, Øyvind. 2019, Lov og Rett. UITVitenskapelig artikkel

Ny bok "Fra Little Bighorn til Standing Rock" ... I verste fall kunne dette ha skjedd i Sápmi.

Ravna, Øyvind; Wersland, Elin Margrethe. 2018, UITIntervju

Fra Little Bighorn til Standing Rock. En moderne indianerhistorie.

Ravna, Øyvind. 2018, Orkana Forlag. UITVitenskapelig monografi
1 - 5 av 601 | Neste | Siste »