Cristin-person-ID: 58252
Person

Kristin Hegstad

  • Stilling:
    Forskerleder
    ved Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Stilling:
    Professor
    ved Vert-mikrobe interaksjoner, forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon

Telefon
+4777646351

Resultater Resultater

Transcriptome profiling of staphylococcus aureus associated extracellular vesicles reveals presence of small RNA-cargo.

Joshi, Bishnu; Singh, Bhupender; Nadeem, Aftab; Askarian, Fatemeh; Wai, Sun Nyunt; Johannessen, Mona; Hegstad, Kristin. 2021, Frontiers in Molecular Biosciences. UIT, UNN, NMBU, UMUVitenskapelig artikkel

Alternative vanHAX promoters and increased vanA-plasmid copy number resurrect silenced glycopeptide resistance in Enterococcus faecium.

Wagner, Theresa; Janice, Jessin ; Sivertsen, Audun; Sjögren, Ingegerd; Sundsfjord, Arnfinn; Hegstad, Kristin. 2020, Journal of Antimicrobial Chemotherapy. UIT, UNN, HALL SJUKVitenskapelig artikkel

Brukermøte 2020.

Wagner, Theresa; Ajayi, Clement; Johannessen, Mona; Hegstad, Kristin; Grimnes, Gro; Hemmingsen, Ingrid. 2020, Brukerutvalg HN prosjekter. UITPopulærvitenskapelig foredrag

Towards a vaccine based on enterococcal membrane vesicles.

Wagner, Theresa; Johannessen, Mona; Hegstad, Kristin. 2020, Optimmunize: Improving the beneficial effects of vaccines. UITPoster

Role of Horizontal Gene Transfer in the Development of Multidrug Resistance in Haemophilus influenzae.

Hegstad, Kristin; Mylvaganam, Haima; Janice, Jessin ; Josefsen, Ellen Haldis; Sivertsen, Audun; Skaare, Dagfinn. 2020, mSphere. UIT, UNN, VESTFOLD, HAUKELANDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 94 | Neste | Siste »