Cristin-person-ID: 58565
Person

Tore Bråthen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI
  • Stilling:
    Professor
    ved Forskning Jurfak ved UiT Norges arktiske universitet

Resultater

Ny praksis - Norge.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie. 2018, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. BIShort communication

Lov og rett for næringslivet (sammen med Sverre Langfeldt, Monica Viken og Stine Winger Minde).

Bråthen, Tore. 2018, Gyldendal Akademisk. BILærebok

Legal challenges of state ownership.

Bråthen, Tore. 2018, Universitetsforlaget. BIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Offentleglovas anvendelse i forbindelse med statlig eierskap.

Bråthen, Tore. 2018, Fagbokforlaget. BIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Ytterligere forenklinger i norsk aksjeselskapslovgivning.

Bråthen, Tore. 2018, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. BIVitenskapelig artikkel