Cristin-person-ID: 58565
Person

Tore Bråthen

  • Stilling:
    Professor
    ved Forskning Jurfak ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI

Resultater Resultater

Ny praksis Norge.

Bråthen, Tore. 2019, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. BIVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Ny lovgivning Norge.

Bråthen, Tore; Birkeland, Kari. 2019, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. BIVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Høyesteretts dom i HR-2018-1983-A ("Røde Kors Ambulanse Midt-Norge AS") og kapitalreguleringen i norsk aksjeselskapsrett.

Bråthen, Tore. 2019, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. BIVitenskapelig artikkel

Den norske aksjelovreformen fortsetter: enda flere endringer i norsk aksjeselskapslovgivning.

Bråthen, Tore. 2019, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. BIVitenskapelig artikkel

Ny lovgivning Norge.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie. 2014, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. BIVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 181 | Neste | Siste »