Cristin-person-ID: 586672
Person

Aktiv cristin-person Stephen Sirris

  • Stilling:
    Seksjonssjef
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Teologi • Humaniora

Emneord

Kunnskapsorganisasjoner • Mellomledelse • Helseledelse • Kirke og samfunn • Organisasjon og ledelse • Veiledning • Organisasjonsidentitet • Frivillige organisasjoner • Frivillighet • Etikk og ledelse • Kirkeledelse • Profesjonsstudier

Kontaktinformasjon

Telefon
22451816

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Stephen Sirris

Tittel

Stephen Sirris

Sammendrag

Utdannet cand. theol., cand. musicae, idehistorie mellomfag, praktisk-pedagogisk utdanning, samt master i verdibasert ledelse. Arbeidserfaring som prest og musiker. Undervisningserfaring fra Kirkelig utdanningssenter i Nord og Høgskolen i Tromsø i stilling som høgskolelektor i kirkemusikk, samt Diakonhjemmet høgskole i verdibasert ledelse med vekt på organisering og ledelse i ideell sektor.

Resultater Resultater

Stort ansvar, liten myndighet. Menighetsrådet som styringsorgan.

Sirris, Stephen. 2021, Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). VIDVitenskapelig artikkel

Personalkonflikter i kirkens arbeidsmiljø som en ledelsesutfordring.

Sirris, Stephen; Grimstad, Frank. 2021, Cappelen Damm Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Roller, identitet og ledelse i praksis.

Sirris, Stephen; Askeland, Harald. 2021, Cappelen Damm Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Utviklingstrekk i organisering og ledelse i Den norske kirke.

Sirris, Stephen; Askeland, Harald; Grimstad, Frank. 2021, Cappelen Damm Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kirken som organisme og organisasjon. Ekklesiologiske og organisasjonsteoretiske perspektiver på kirken som felleskap.

Sirris, Stephen; Askeland, Harald. 2021, Cappelen Damm Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 39 | Neste | Siste »