Cristin-person-ID: 586672
Person

Aktiv cristin-person Stephen Sirris

  • Stilling:
    Seksjonssjef
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Teologi • Humaniora

Emneord

Kunnskapsorganisasjoner • Mellomledelse • Helseledelse • Kirke og samfunn • Organisasjon og ledelse • Veiledning • Organisasjonsidentitet • Frivillige organisasjoner • Frivillighet • Etikk og ledelse • Kirkeledelse • Profesjonsstudier

Kontaktinformasjon

Telefon
22451816

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Stephen Sirris

Tittel

Stephen Sirris

Sammendrag

Utdannet cand. theol., cand. musicae, idehistorie mellomfag, praktisk-pedagogisk utdanning, samt master i verdibasert ledelse. Arbeidserfaring som prest og musiker. Undervisningserfaring fra Kirkelig utdanningssenter i Nord og Høgskolen i Tromsø i stilling som høgskolelektor i kirkemusikk, samt Diakonhjemmet høgskole i verdibasert ledelse med vekt på organisering og ledelse i ideell sektor.

Resultater Resultater

Å ha noen er den store forskjellen. Evaluering av Home-Start Familiekontakten.

Sirris, Stephen; Løvaas, Beate Jelstad; Flacke, Astrid Kleppe; Kivle, Benedicte Maria Tveter; Kaasa, Asbjørn; Opstad, Leiv; Tembo, Memory Jayne; Slettebø, Tor. 2020, VID, NTNURapport

Mer misjon for hver krone, Gjennomgang av omorganiseringen i NMS 2015 – 2017.

Hatleskog, Anne Brit; Ryndyk, Oleksandr; Espedal, Gry; Sirris, Stephen. 2020, VIDRapport

Møte, vokse, dele. Evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM).

Sirris, Stephen; Askeland, Harald; Angell, Olav Helge; Austnaberg, Hans; Eriksen, Stian Sørlie; Haugen, Hans Morten; Haug, Kari Storstein; Lindheim, Tone. 2020, VIDRapport

Values as Fixed and Fluid: Negotiating the Elasticity of Core Values.

Sirris, Stephen. 2020, Palgrave Macmillan. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Institutional Complexity Challenging Values and Identities in Scandinavian Welfare Organisations.

Sirris, Stephen. 2020, Palgrave Macmillan. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 29 | Neste | Siste »