Cristin-person-ID: 586672
Person

Aktiv cristin-person Stephen Sirris

  • Stilling:
    Seksjonssjef
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Teologi • Humaniora

Emneord

Kunnskapsorganisasjoner • Mellomledelse • Helseledelse • Kirke og samfunn • Organisasjon og ledelse • Veiledning • Organisasjonsidentitet • Frivillige organisasjoner • Frivillighet • Etikk og ledelse • Kirkeledelse • Profesjonsstudier

Kontaktinformasjon

Telefon
22451816

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Stephen Sirris

Tittel

Stephen Sirris

Sammendrag

Utdannet cand. theol., cand. musicae, idehistorie mellomfag, praktisk-pedagogisk utdanning, samt master i verdibasert ledelse. Arbeidserfaring som prest og musiker. Undervisningserfaring fra Kirkelig utdanningssenter i Nord og Høgskolen i Tromsø i stilling som høgskolelektor i kirkemusikk, samt Diakonhjemmet høgskole i verdibasert ledelse med vekt på organisering og ledelse i ideell sektor.

Resultater Resultater

Values as Vessels of Religion? The Role of Values in Everyday Work at Faith-Based Organizations.

Askeland, Harald; Espedal, Gry; Sirris, Stephen. 2019, Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice. VIDVitenskapelig artikkel

Realising Calling through Identity Work. Comparing Themes of Calling in Faith-Based and Religious Organisations.

Sirris, Stephen; Byrkjeflot, Haldor. 2019, Nordic Journal of Religion and Society. VID, UIOVitenskapelig artikkel

Integrere eller isolere? Lederes ivaretakelse av samfunnsansvar i private virksomheter som produserer offentlige velferdstjenester.

Sirris, Stephen; Hansen, Torunn Aalerud. 2019, Tidsskrift for psykisk helsearbeid. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »