Cristin-person-ID: 586672
Person

Aktiv cristin-person Stephen Sirris

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Seksjonssjef
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Teologi • Humaniora

Emneord

Kunnskapsorganisasjoner • Mellomledelse • Helseledelse • Kirke og samfunn • Organisasjon og ledelse • Veiledning • Organisasjonsidentitet • Frivillige organisasjoner • Frivillighet • Etikk og ledelse • Kirkeledelse • Profesjonsstudier

Kontaktinformasjon

Telefon
22451816

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Stephen Sirris

Tittel

Stephen Sirris

Sammendrag

Utdannet cand. theol., cand. musicae, idehistorie mellomfag, praktisk-pedagogisk utdanning, samt master i verdibasert ledelse. Arbeidserfaring som prest og musiker. Undervisningserfaring fra Kirkelig utdanningssenter i Nord og Høgskolen i Tromsø i stilling som høgskolelektor i kirkemusikk, samt Diakonhjemmet høgskole i verdibasert ledelse med vekt på organisering og ledelse i ideell sektor.

Resultater Resultater

Coherent identities and roles? Hybrid professional managers’ prioritizing of coexisting institutional logics in differing contexts.

Sirris, Stephen. 2019, Scandinavian Journal of Management. VIDVitenskapelig artikkel

Har ledelse av frivillige noe å tilføre ledere i kunnskapsorganisasjoner?

Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen; Kaasa, Asbjørn. 2019, Beta. VIDVitenskapelig artikkel

Verdibasert ledelse: samspillet mellom motivasjon, verdier og ledelse.

Sirris, Stephen; Løvaas, Beate Jelstad. 2019, Fagbokforlaget. VIDFaglig kapittel

“The pastors’ dilemma” revisited. Religious leaders connecting the spiritual and organizational realms through conceptual work.

Sirris, Stephen. 2019, Journal of Management, Spirituality and Religion. VIDVitenskapelig artikkel

Evaluering av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Gunnes, Gyrid; Stifoss-Hanssen, Hans; Sirris, Stephen; Østby, Lene; Nygaard, Marianne Rodriguez; Angell, Olav Helge; Haugen, Hans Morten; Sverdrup, Sidsel Muri. 2019, VIDRapport
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »