Cristin-person-ID: 58938
Person

Erik Werner Jakobsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for økonomi, markedsføring og jus ved Universitetet i Sørøst-Norge

Resultater

Exchange rate fluctuations and demand for hotel accommodation: panel data evidence from Norway.

Aalen, Peter; Iversen, Endre Kildal; Jakobsen, Erik w.. 2018, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. MENONVitenskapelig artikkel

Spesifikasjons- og dokumentasjonskrav som kostnadsdriver på norsk sokkel.

Jakobsen, Erik w.; Kolltveit, Erling; Fjose, Sveinung; Skålvik, Astrid Marie; Seeberg, Aase Rangnes; Helseth, Anders Merckoll. 2018, Praktisk økonomi & finans. USN, MENON, CMRPopulærvitenskapelig artikkel

Innvandrerarbeidskraftens innvirkning på produktivitet, lønnsnivå og lønnsomhet.

Iversen, Endre Kildal; Aalen, Peter; Jakobsen, Erik W.. 2017, Søkelys på arbeidslivet. USN, MENONVitenskapelig artikkel

Organisering av internasjonal profilering og markedsføring av norsk reiseliv.

Sandvik, Kåre; Jakobsen, Erik w.. 2015, USNRapport

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge – utvikling og fremtidspotensial.

Sandvik, Kåre; Jakobsen, Erik w.; Iversen, Endre Kildal; Løge, Tori Haukland. 2015, USNRapport