Cristin-person-ID: 590247
Person

Mirela Slomic

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 63 62

Resultater Resultater

Establishing Individual Care Plans for Rehabilitation Patients: Traces of Self-Targeting in the Norwegian Universal Welfare State.

Harsløf, Ivan; Slomic, Mirela; Håvold, Ole Kristian Sandnes. 2019, Nordic Journal of Social Research. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Brukermedvirkning i en rehabiliteringskontekst:Kjennetegn på møtedialog mellom helsepersonell og pasient.

Christiansen, Bjørg; Slomic, Mirela. 2018, Konferanse:Læring og mestring 2018- for god kvalitet og likeverdige tjenester. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Transitions of patients with traumatic brain injury and multiple trauma between specialized and municipal rehabilitation services—Professionals’ perspectives.

Slomic, Mirela; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni; Christiansen, Bjørg. 2017, Cogent Medicine. OSLOMET, OUSVitenskapelig artikkel

User involvement and experiential knowledge in interprofessional rehabilitation: a grounded theory study.

Slomic, Mirela; Christiansen, Bjørg; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni. 2017, Dissemination of the PhD candidates’ publications, Health Sciences. OSLOMET, UIOVitenskapelig foredrag

Tverrfaglig kunnskap - en bro for samarbeid mellom spesialist- og kommunale helsetjenester .

Slomic, Mirela; Christiansen, Bjørg; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni. 2016, Karriereutvikling i helsefaglig forskning. OSLOMET, UIOPoster
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »