Cristin-person-ID: 594681
Person

Aktiv cristin-person Gunhild Odden

 • Stilling:
  Prorektor
  ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Sosiologi

Emneord

Migrasjon og helse • Migrasjon og familie • Arbeidsmigrasjon • Transnasjonal migrasjon

Region

 • Afrika
 • Europa

Land

 • Norge
 • Senegal
 • Polen
 • Spania

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Gunhild Odden

Sammendrag

Gunhild Odden holds a PhD in Sociology and a Master's degree in International Migration and Interethnic Relations from the University of Poitiers in France. She has also studied at the University of Salamanca in Spain. Gunhild has been employed as a researcher at SIK since 2010 and has been the director since 2015. Her research and teaching activities relate to migration and intercultural relations. Her PhD dissertation looked at how migrants invest and shape urban space, through, for example, informal and formal economic activity, in parallel with maintaining ties to the country of origin and, thus, creating transnational spaces. The dissertation is based on a social anthropological fieldwork consisting of interviews and observation over several years. In recent times, Gunhild has researched Afghan and Polish migrant families in the Norwegian welfare state and conflict resolution among minority families. In the period 2016-2019, she is leading the project "Doing Family across Borders: A Comparative Study of Work, Family and Welfare Strategies among Polish Migrants in Norway, Sweden, and the UK", funded by the Research Council of Norway. Gunhild is also the author of the Norwegian book "Introduction to International Migration" (Internasjonal migrasjon. En samfunnsvitenskapelig innføring), that was published in 2018.

Tittel

Gunhild Odden

Sammendrag

Gunhild Odden har en PhD i sosiologi og en mastergrad i internasjonal migrasjon og etniske relasjoner fra Universitetet i Poitiers i Frankrike. Hun har også studert ved Universitetet i Salamanca i Spania. Gunhild har vært ansatt som forsker ved SIK siden 2010 og har vært senterleder siden 2015. Hennes forsknings- og undervisningsaktiviteter omhandler migrasjon og interkulturelle relasjoner. PhD-avhandlingen hennes så på hvordan migranter investerer og former det urbane rom, via for eksempel uformell og formell økonomisk aktivitet, parallelt med at de opprettholder bånd til opprinnelseslandet og, slik, skaper transnasjonale rom. Avhandlingen er basert på et sosialantropologisk feltarbeid bestående av intervjuer og observasjon som gikk over flere år. I nyere tid har Gunhild forsket på afghanske og polske familier i den norske velferdsstaten og konflikthåndtering blant minoritetsfamilier. I perioden 2016-2019 leder hun det NFR-finansierte prosjektet "Doing Family across Borders: A Comparative Study of Work, Family and Welfare Strategies among Polish Migrants in Norway, Sweden, and the UK”. Gunhild er også forfatter av læreboken "Internasjonal migrasjon. En samfunnsvitenskapelig innføring" (2018).

Resultater Resultater

Welfare and Mobility: Migrants’ Experiences of Social Welfare Protection in Transnational and Translocal Spaces.

Ryndyk, Oleksandr; Suter, Brigitte; Odden, Gunhild. 2021, Springer. VID, MAHVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Migration to and from Welfare States: Lived Experiences of the Welfare–Migration Nexus in a Globalised World.

Ryndyk, Oleksandr; Suter, Brigitte; Odden, Gunhild. 2021, Springer. VID, MAHVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Abuse or Underuse? Polish Migrants' Narratives of (Not) Claiming Social Benefits in the UK in Times of Brexit.

Schweyher, Mateus; Odden, Gunhild; Burrell, Kathy. 2019, Central and Eastern European Migration Review. VID, UoLVitenskapelig artikkel

Minoritetsfamiliers møte med det offentlige tjenestetilbudet i Norge.

Odden, Gunhild. 2017, Kurs. VIDFaglig foredrag
1 - 5 av 32 | Neste | Siste »