Cristin-person-ID: 60986
Person

Aktiv cristin-person Harald Koht

  • Stilling:
    Gjest
    ved Seniorsenteret ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Resultater

Tilbakeslag for organisert medvirkning i kommunalt planarbeid?

Koht, Harald. 2018, Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Søkelys på lokalsamfunnet i faglig samarbeid Norge - Latvia.

Koht, Harald. 2018, Latviabulletinen. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Strategutvikling for frivillig arbeid gjennom lagbygging.

Koht, Harald. 2018, Strategiseminar for Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern. OSLOMETFaglig foredrag

Hva har 25 års selvstendighet gitt Estland, Latvia og Litauen?

Koht, Harald. 2017, Latviabulletinen. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Velforeninger og kommunen: Tett samarbeid om leikeplasser, men svekket medvirkning i planarbeid.

Koht, Harald. 2017, Velposten. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel